Автоматизация объектов электроэнергетики

UA-Systems на основании опыта разработки и внедрения систем автоматического управления газотурбинных электростанций мощностью 16 МВт с двигателем ДБ-90 и 16 МВт с двигателем ДЖ-59Л предлагает САУ ГТЭ серии КМ UA-Systems:

АРМ САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems

Мнемосхема «Двигун»

      САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems виконує наступні функції:

 • збір та обробка вхідної інформації, що включають в себе фільтрацію, аналіз достовірності прийнятих параметрів;

 • автоматичний контроль і підтримка готовності до пуску ГТЕ;

 • автоматичне виконання операцій пуску, зупинки і роботи ГТЕ;

 • робота ГТЕ як в режимі роботи на мережу безконечного навантаження так і в автономному режимі;

 • автоматичне виконання захисту ГТЕ;

 • регулювання частоти обертання валів турбіни та потужності ГТЕ ;

 • автоматичне обмеження параметрів роботи двигуна (частоти обертання валів турбіни, температура газів в камері згоряння, прийомистість та скидання);

 • автоматична підтримка допоміжних параметрів (температура масла на вході двигуна та генератора, температура заліза та меді генератора, захист від утворення криги на вході повітря в двигун та інші);

 • автоматичне ведення добової відомості роботи ГТЕ;

 • діагностика програмно-технічних засобів, що включає в себе модулі ПЛК, цілісність ланцюгів каналів аналогового і дискретного введення і виведення.

  Розвинений інтерфейс оператора САУ ГТЭ серії КМ UA-Systems включає динамічні мнемосхеми, таблиці параметрів, графіки, гістограми, довгострокові і аварійні архіви.

Мнемосхема «Генератор»

Перегляд архівів

Мнемосхема регуляторів САУ ГТЕ серії КМ UA-Systems

 • Vkontakte - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle