top of page

Про нас

UA-Systems

   UA-SYSTEMS - мультіструктурная розподілена Компанія, яка представляє собою організаційну систему, утворену пересічними, різноманітними, функціонуючими підрозділами, які працюють в режимі «гарячої компенсації», що забезпечують стабільне управління і виконання завдань. 

    Наша Компанія, створена, як геологічна експедиція більше 25 років тому. За роки наполегливої ​​роботи UA-Systems перетворилася, як внутрішньоструктурно, так і розширилася різноманіттям напрямків. Рішення задач в області геології і геофізики дали імпульс розвитку нашої Компанії в напрямку автоматизації об'єктів видобутку корисних копалин. 

      Послідовно в міру розвитку напрямку автоматизації, під впливом нових ідей, заглибилися наші можливості в геофізичних дослідженнях свердловин, побудові геологічних і динамічних моделей родовищ. Необхідність забезпечення наших АСУ ТП спеціалізованими контрольно-вимірювальними приладами призвело до розвитку напрямку приладобудування. В результаті були вдосконалені методики розвідки родовищ підземних вод, відпрацьовані моделі гідрогеологічних процесів з використанням MODFLOW, впроваджена система моніторингу на ключових ділянках "Жива Синергетика", розроблена і застосована на об'єктах Укртрансгаз і Казмунайгаз система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом і компресорною станцією серії "Комплекс Майстер" , розроблені і випускаються серійно ультразвукові витратоміри UFC, обчислювачі об'єму газу GFC, витратоміри РГ-ОНТ.

    Відділ геологічного моделювання з використанням програмних комплексів ГеоПошук, Software Integrated Solutions Schlumberger розробили геологічні та динамічні моделі всіх газосховищ України та Республіки Казахстан, а так само Дарьінського, Аксайського і Амангельдінского нафтогазових родовищ Казахстану. Для забезпечення безпечної експлуатації промислових об'єктів нашою Компанією розроблена і серійно випускається система адресної пожежної сигналізації "САПС ПАРУС" і система раннього виявлення надзвичайних ситуацій "Парус РВНС". Нашими системами "Парус" обладнані теплові і компресорні станції України і Республіки Казахстан, при цьому відзначена висока надійність обладнання. З 2014 року в Республіці Казахстан, а з 2017 року в Україні нашою Компанією розробляються і впроваджуються системи моніторингу та управління свердловиною і нафтогазовим родовищем "Інтелектуальна свердловина - Інтелектуальне родовище". 

   Наша Компанія продовжує розвиватися удосконалюючи методи роботи та управління, нарощує інтелектуальний потенціал шляхом взаємодії з ВУЗами України та цільової підготовки молодих фахівців.

     Ми створюємо керуючі системи необхідні для людей і промислових підприємств. Дивимося в майбутнє з оптимізмом і енергією.

     Ефективність, точність і якість наш девіз.

 

1993 геофізичні дослідження свердловин
2005 Приймальні випробування САУ ГПА КМ 10и
2010 АСУ КС 12
2016 АСУ ТП Тімофіївського УКПГ

НАША МІСІЯ - виробляти системи та прилади і надавати послуги високої якості для успішної діяльності наших Замовників

НАШІ ЦІНОСТІ

  • Життя і Здоров'я

Ми цінуємо людське життя і завжди прагнемо до створення безпечних і комфортних умов праці.

 

  • Чесність і Повага

Ми шанобливо відносимося один до одного. Наша робота ґрунтується на справедливих принципах.

 

  • Командна робота і Вдосконалення

Ми розділяємо загальні цілі, допомагаємо один одному проявляти свої здібності, розвиватися і удосконалюватися. У команді ми добиваємося високих результатів, завжди прагнемо до поліпшень.

 

  • Якість

Ми дотримуємо високі стандарти роботи і направляємо всі наші зусилля на те, щоб поставляти нашим клієнтам і партнерам продукцію бездоганної якості.

 

  • Професіоналізм

Ми відповідально і сумлінно відносимося до своїх обов'язків, демонструємо професіоналізм у всіх сферах нашої діяльності.

 

  • Ефективність

Ефективність нашої роботи є запорукою успіху і процвітання нашої компанії.

 

  • Відповідальність

Ми несемо відповідальність за якість роботи, за виконання своїх зобов'язань, за наших співробітників.

bottom of page