Про нас

   UA-SYSTEMS - мультіструктурная розподілена Компанія, яка представляє собою організаційну систему, утворену пересічними, різноманітними, функціонуючими підрозділами, які працюють в режимі «гарячої компенсації», що забезпечують стабільне управління і виконання завдань.

 Наша Компанія, створена, як геологічна експедиція більше 25 років тому, перетворилася, як внутрішньоструктурно, так і розширилася різноманіттям напрямків. Рішення задач в області геології і геофізики дали імпульс розвитку нашої Компанії в напрямку автоматизації об'єктів видобутку корисних копалин. Послідовно в міру розвитку напрямку автоматизації, під впливом нових ідей, заглибилися наші можливості в геофізичних дослідженнях свердловин, побудові геологічних і динамічних моделей родовищ. Необхідність забезпечення наших АСУ ТП спеціалізованими контрольно-вимірювальними приладами призвело до розвитку напрямку приладобудування. В результаті були вдосконалені методики розвідки родовищ підземних вод, відпрацьовані моделі гідрогеологічних процесів з використанням MODFLOW, впроваджена система моніторингу на ключових ділянках "Жива Синергетика", розроблена і застосована на об'єктах Укртрансгаз і Казмунайгаз система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом і компресорною станцією серії "Комплекс Майстер" , розроблені і випускаються серійно ультразвукові витратоміри UFC, обчислювачі об'єму газу GFC, витратоміри РГ-ОНТ.

 

    Відділ геологічного моделювання з використанням програмних комплексів ГеоПошук, Software Integrated Solutions Schlumberger розробили геологічні та динамічні моделі всіх газосховищ України та Республіки Казахстан, а так само Дарьінського, Аксайського і Амангельдінского нафтогазових родовищ Казахстану. Для забезпечення безпечної експлуатації промислових об'єктів нашою Компанією розроблена і серійно випускається система адресної пожежної сигналізації "САПС ПАРУС" і система раннього виявлення надзвичайних ситуацій "Парус РВНС". Нашими системами "Парус" обладнані теплові і компресорні станції України і Республіки Казахстан, при цьому відзначена висока надійність обладнання. З 2014 року в Республіці Казахстан, а з 2017 року в Україні нашою Компанією розробляються і впроваджуються системи моніторингу та управління свердловиною і нафтогазовим родовищем "Інтелектуальна свердловина - Інтелектуальне родовище".

 

  Наша Компанія продовжує розвиватися удосконалюючи методи роботи та управління, нарощує інтелектуальний потенціал шляхом взаємодії з ВУЗами України та цільової підготовки молодих фахівців.

  Ми створюємо керуючі системи необхідні для людей і промислових підприємств. Дивимося в майбутнє з оптимізмом і енергією.

   Ефективність, точність і якість наш девіз.

  • Vkontakte - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle