top of page

Екологічний моніторинг природного довкілля

Пост екологічного моніторингу.jpg
Маленький желтый цветок

   Автоматизована система екологічного моніторингу природного довкілля АСЕМ Парус є розробкою ТОВ «УА-Системи».

   АСЕМ Парус забезпечує виконання наступних функцій:

•вимірювання концентрацій хімічних речовин в атмосферному повітрі, поверхневих і підземних водах, та почвоґрунтах;

•сигналізація перевищення концентрації забруднюючих речовин;

•візуалізація контрольованих параметрів на АРМ-оператора;

•побудова спеціалізованих екологічних карт;

•захисту інформації від несанкціонованого доступу;

•архівування інформації;

•формування звітів;

•ведення баз даних.

Карта изогипс ПВ.png
Презентация UA-SYSTEMS екологічний моніт
АСЕМ Парус
bottom of page