top of page

Автоматизація технологічних процесів прийому, зберігання, відпуску та комерційного обліку нафти, нафтопродуктів в резервуарних парках

UA-Systems на основании опыта разработки, проектирования и внедрения автоматизированных систем управления товарных парков нефти и нефтепродуктов предлагает АСУ «КМ Парк UA-Systems». АСУ «КМ Парк UA-Systems» соответствует «Инструкции о порядке приема, транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины» от 20.05.2019р. №281 / 171/578/155 и представляет собой интегрированную систему оперативного контроля и управления технологическими процессами и учета всех товарных потоков (прием, хранение, отгрузка) с обеспечением документооборота движения нефти и нефтепродуктов.

Парк зберігання нафтепродуктів
облік та контроль зберігання пального в вертикальних ємностях
облік та контроль зберігання пального в горізонтальних ємностях
облік та контроль роздачі пального

  АС «КМ Парк UA-Systems» реалізована як гнучка, уніфікована, вільно надбудовувати модульна система, що дозволяє комплексно автоматизувати облік та контроль технологічних процесів зберігання  і роздачу пального та нафти в  товарних парках.       Основні технологічні об'єкти управління і контролю АС «КМ Парк UA-Systems»:

 • резервуарні парки;

 • зливо-наливні естакади;

 • насосно-компресорні станції;

 • ваговимірювальні системи;

 • вузли обліку;

 • допоміжні системи: АСКОЕ, пожежогасіння, РВЧС, вентиляції, освітлення, каналізаційні насосні станції.         

    АС «КМ Парк UA-Systems» складається з:

 • автоматизованої системи товарного обліку,

 • автоматизованої системи управління технологічними процесами.

  

  UA-Systems пропонує виконання робіт «під ключ»:

 • розроблення проектної документації; 

 • повірку ємностей зберігання палива і їх паспортизацію;

 • посточання обладнання і програмного забеспечення;

 • виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт;

 • навчення персоналу Замовника.

​   Система АС «КМ Парк UA-Systems» призначена для збору, зберігання  та передачі інформації поводження з пальним, згідно вимог постанови КМУ №891 від 22.11.2017р «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку».

   Система забезпечує:

 • облік даних про об’єм пального, що прийняте на зберігання;

 • постійний моніторінг залишків пального в ємностях зберігання;

 • облік даних про відвантажене пальне;

 • відображення поточної інформації про стан палива в ємностях (температура, густина), та об’єм підтоварної води;

 • формування облікових документів, в форматах, передбачених наказом міністерства фінансів України № 944 від 27.11.2018 р «Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі» та локальних звітів;

  Система будується за блочно-модульним принципом та складається з наступних підсистем:

 • підсистема обліку пального, що прийняте на зберігання – складається з вузла обліку кількості рідини на базі масового коріолісова витратоміра-лічильника та запірної арматури;

 • підсистема автоматичного вимірювання рівня, температури та густини палива в резервуарах зберігання акцизних складів – складається з рівнемірів-лічильників та каліброваних резервуарів;

 • підсистема обліку палива, що відпускається – складається з вузла обліку кількості рідини на базі масового коріолісова витратоміра-лічильника та запірної арматури або паливно-роздавальних колонок та пульта керування, в залежності від призначення складу ;

 • підсистема зберігання інформації, обліку та розрахунку поточної маси нафтопродукту, діагностування несправностей – складається з апаратного та програмного забезпечень, що забезпечують виконання функцій;

 • підсистема передавання інформації до ДФС та СЕАРП – складається з комунікаційного обладнання та каналів зв’язку;

 • АРМ оператора з програмним забезпеченням відображення поточних параметрів зберігання та архівної інформації – складається з робочої станції та програмного забезпечення, що забезпечує відображення поточної та архівної облікової інформації;

 • кабельної підсистеми – складається з кабелів живлення та зв’язку, що забезпечують функціонування компонентів системи.

У складі технічного забезпечення використовується якісне контрольно-вимірювальне обладнання, що відповідає вимогам:

 • Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затв. постановою КМУ №1055 від 28.12.2016 р.;

 • Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затв. постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.;

 • Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затв. постановою КМУ № 94 від 13.01.2016 р.

bottom of page