top of page

Обмежувач струму

  Обмежувач струму призначений для підключення зовнішнього обладнання до обладнання живлення ППКП (ППКП-01) і БР1 (БР1-01). Обмежувач струму має три незалежні канали підключення і обмеження струму.

Обмежувач струму САПС Парус

Параметри обмежувача струму:

● максимальна напруга по всім входам      -   не більше 35В;

● максимальний струм по виходах 1 та 2   -   550 мА;

● струм відсічки по виходах 1 та 2              -   670 мА;

● максимальний струм по виходу 3             -   1,7А;

● струм відсічки по виходу 3                        -   1,8А;

● падіння напруги по всіх каналах               - не більше 1В.

   Вихід 3 обмежувача призначений для підключення виконавчих пристроїв пожежогасіння при включенні їх від джерела живлення приладу ППКП. При цьому загальний струм, що споживається навантаженням підключеним до контактів модуля МУ не повинен перевищувати 1,0А.

Блок дистанційного керування

  Блок дистанційного керування (далі - БДУ) призначений:

  • для відміни автоматичного пуску пристроїв пожежогасіння;

  • для дистанційного пуску пристроїв пожежогасіння;

  • для перемикання режиму автоматичного пуску в режим дистанційного пуску, і навпаки.

  Блок дистанційного керування має два виконання:

  • БДУ для застосування в нормальних умовах експлуатації;

  • БДУ-01 для застосування у вибухонебезпечних зонах класів 1, 2 приміщень і зовнішніх установок, де можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші горючих газів та пари з повітрям категорії IIB температурних груп Т1, Т2, Т3, Т4 відповідно до НПАОП 40.1-1.32.

  Індикація режимів пуска пристроїв  пожежогасіння здійснюється за допомогою індикаторів:

  • індикатор «РУЧНОЙ» - режим дистанційного пуску;

  • індикатор «АВТОМАТ» - пристрої пожежогасіння знаходяться в режимі автоматичного пуску;

  • індикатор «ОТМЕНА» - режим відключення автоматичного пуску;

  • індикатор «ПУСК» - пристрої пожежогасіння запущені.

 

  Управління блоком БДУ здійснюється по основній або резервній лінії зв’язку нижнього рівня RS-485. Адреса блоку задається 5-ти позиційним перемикачем. Блок БДУ виконаний в корпусі зі ступенем захисту оболонки IP30 згідно ДСТУ EN 60529:2014. В процесі функціонування блок БДУ постійно контролює обрив та коротке замикання ліній підключення оповіщувачів та стан підключених датчиків відкриття дверей приміщення.

Блок дистанційного управління БДУ САПС Парус

   Блок дистанційного керування вибухозахищеного виконання (далі  БДУ-01) розміщується безпосередньо у вибухонебезпечній зоні. Призначення  блока БДУ-01 відповідає призначенню блока БДУ.

Блок дистанційного керування вибухозахищений

    Управління блоком БДУ-01 здійснюється по основній або резервній лінії зв’язку нижнього рівня RS-485. Адреса блока задається 5-ти позиційним перемикачем. Блок БДУ-01 виконаний в корпусі зі ступенем захисту оболонки IP54 згідно ДСТУ EN 60529:2014. Вибухозахист блока БДУ-01 забезпечується застосуванням блоків іскрозахисту БІЗ-30-130, БІЗ-7-500 для обмеження вихідних та вхідних сигналів блока БДУ-01 до іскробезпечних значень. В процесі функціонування блок БДУ-01 постійно контролює обрив та коротке замикання ліній підключення оповіщувачів та стан підключених датчиків відкриття дверей приміщення.

БДУ

Плата фільтрів

  ПФ-001 Призначена для підвищення завадозахищеності системи при підключенні зовнішніх пристроїв до модулів ППКП і БР1.

Плата фільтрів ПФ САПС Парус
ПФ
bottom of page