top of page

Система автоматичного управління

"Контрольний пункт Свердловина"

  Метою розробки родовища вуглеводнів є прагнення до повного вилучення їх експлуатаційних запасів при дотриманні екологічної безпеки та економічної рентабельності. Ключовим об'єктом видобутку вуглеводневої сировини є експлуатаційна свердловина. В процесі проектування будівництва експлуатаційної свердловини виробляється тактика і стратегія проходки ствола і його обсадки, підбирається склади бурових розчинів, визначається методика розтину продуктивного пласта. І на всьому протязі буріння, обсадки, освоєння і передачі в експлуатацію ведеться детальний приладовий геофізичний і геолого-технологічний моніторинг всіх процесів.

    Система автоматичного управління "Контрольний пункт Свердловина" (САУ КП Свердловина) дозволяє продовжити приладовий моніторинг в постійному режмі на стадії її експлуатації, підтримувати балансову модель вуглеводневого родовища, або газосховища, керувати режимами експлуатації свердловини, контролювати її технічний стан. САУ КП Свердловина обладнана приладовими і програмними засобами для підтримки зв'язку з геолого-технологічною дінамічною  моделлю родовища (газосховища), що дає можливість  аналізувати темп і характер видобування вуглеводнів, вносити математично обгрунтовані поправки в модель,  експлуатаційну схему свердловини і в цілому родовища (газосховища). Основою САУ КП Свердловина є витратомір-лічильник газу РГ-ОНТ.

На описаних алгоритмічних принципах САУ КП Свердловина забезпечує виконання таких функцій:

 • збір та обробка інформації, що надходить від технологічного обладнання у вигляді дискретних і аналогових сигналів;

 • перевірка достовірності аналогових сигналів; 

 • контроль виходу контрольованих параметрів за встановлені межі;

 • вимір миттєвого і інтегрального витрат продукту свердловини на шлейфі;

 • автоматичне регулювання витрати продукту свердловини відповідно до заданих уставок;

 • автоматичне підтримання оптимальної продуктивності УКПГ, або ГЗП;

 • проведення поточних газодинамічних досліджень в автоматизованому режимі;

 • автоматизоване управління дебетом продукту свердловини за допомогою крана регулювання і управління (КРУ) шляхом завдання оператором ступеня відкриття;

 • контроль відпрацювання команд виконавчими механізмами;

 • надання інформації про невиконання операцій управління через несправність обладнання;

 • автоматичне формування попереджувальної сигналізації;

 • контроль справності технічних засобів системи з сигналізацією про відмову;

 • контроль справності каналів зв'язку з системами, що входять в АСУ ТП родовища (газосховища);

 • надання технологічної інформації на верхній рівень.

Шафа Контрольний пункт Свердловина
Схема САУ Контрольний пункт Свердловина
Змонтований РГ-ОНТ DN 80, PN 400
Шафа Контрольний пункт Свердловина
bottom of page