top of page
Система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом

Шафи управління САУ ГПА серії КМ

Шафа САУ ГПА Ц 6,3 КС Куп'янськ
ШАФА САУ ГПА

Структурна схема САУ ГПА серії КМ

Структурна схема САУ ГПА

 

   UA-Systems спеціалізується в області розробки і впровадження систем автоматичного регулювання та керування газоперекачувальними агрегатами як вітчизняного (ГПА-Ц6,3 с двигунами ДТ-71, НК-12СТ, Д-336, ГПУ-10-01 с двигуном ДР59Л, ГПУ-16 с двигуном НК-16СТ, ГТН-6, ГТ-750-6, ГТК-10-4, ГПА-Ц-8С с двигуном ДТ70), так і імпортного виробництва (ГТК-10І, ГТК-25І). Фахівці компанії мають великий досвід створення і впровадження систем управління САУ ГПА (більше 100 ГПА в Україні, та Казахстані обладнано САУ, розробленими співробітниками нашої компанії).        UA-Systems розробила та серійно виробляє систему автоматичного управління (САУ) газоперекачувальним агрегатом (ГПА) серії «Комплекс майстер» (КМ). САУ ГПА серії КМ призначена для автоматичного управління, регулювання та захисту на всіх режимах експлуатації газоперекачувального агрегату (ГПА) компресорних станцій. САУ ГПА серії «КМ» випускаються на базі контролерів Siemens, , Allen-Bradley, Fanuc, Modicon). Нижче приведена структурна схема САУ ГПА серії КМ, реалізованої на контролері фірми   Siemens та Fanuc.         Впроваджені САУ ГПА для АТ «Укртрансгаз»:

 • КС «Диканька» САУ ГПА Ц6,3С (ГТД ДТ-71П);

 • КС «Новопсков» КЦ «Волна» САУ ГПА 10 (ГТД ДР-59Л), САУ КЦ; КЦ «Союз» САУ ГПА ГТК-10И (ГТД MS3002);

 • КС «Мрин» САУ ГПА Ц6,3С (ГТД ДТ-71П), САУ КЦ;

 • КС «Зеньків» САУ ГПА 10 (ГТД ДР-59Л);

 • КС «Решетилівка» САУ ГПА 10 (ГТД ДР-59Л, ДР-59Л1);

 • КС «Гусятин» САУ ГПА 10 (ГТД ДР-59Л);

 • КС «Богородчани» КЦ-39Б Прогресс (ЭГПА-25);

 • КС «Бар» КЦ-39Б Прогресс (ЭГПА-25);

 • КС «Лохвиця» САУ ГПА-Ц16С (ГТД ДЖ-59Л), САУ ГТН-6 (УТЗ);

 • КС «Лубны» САУ ГТ-750 (агрегат ГТ-750  НЗЛ);

 • КС «Яготин» САУ ГТН-6 (УТЗ);

 • КС «Роменська-1» САУ ГТН-6 ( УТЗ);

 • КС «Луганська-1» САУ ГПА-Ц6,3А (ГТД НК-12СТ, Д-336-2), САУ ГПА-Ц16А (ГТД НК-16);

 • КС «Куп'янськ» САУ ГПА-Ц6,3МТ71 (ГДТ ДТ-71П);

 • КС «Задніпровська» САУ ГПА 10 (ГТК-10-4(2), АСУ КС;

 • КС «Південнобузька» САУ ГПА 10 (ГТК-10-4(2), АСУ КС;

 • КС «Кіровоградська» САУ ГПА 10 (ГТК-10-4(2), (ДН-70);

 • КС «Борова» САУ ГПА-10I (AEG-KANIC, привод MS3002);

 • КС «Першотравнева»САУ ГПА-10I (AEG-KANIC, привод MS3002);

 • КС «Машівка»САУ ГПА-10I (AEG-KANIC, привод MS3002);

 • КС «Кременчук»САУ ГПА-10I (AEG-KANIC, привод MS3002);

 • КС «Пролетарська» САУ ГПА-Ц6,3А (ГТД АИ-8);

для АТ «Інтергаз Центральна Азія» РК:

 • КС 10   САУ ГПА 10 (ГТК-10-4), АСУ КС;

 • КС 12   САУ ГПА 10 (ГТК-10-4), АСУ КС.

    САУ ГПА серії КМ включає до себе шафу контролю та управління, блок екстреного зупину, автоматизоване робоче місце оператора (АРМ), резервну панель управління.

Система управління САУ ГПА виконує наступні функції:

 • збір та обробка вхідної інформації, що включають в себе фільтрацію, аналіз достовірності прийнятих параметрів;

 • автоматичний контроль і підтримка готовності до пуску ГПА;

 • автоматичне виконання операцій пуску, зупинки і роботи ГПА;

 • автоматичне виконання захисту ГПА;

 • регулювання частоти обертання валів турбіни;

 • автоматичне обмеження параметрів роботи двигуна (частоти обертання валів турбіни, температура газів в камері згоряння, прийомистість та скидання);

 • автоматична підтримка допоміжних параметрів (температура масла на вході двигуна та нагнітача, захист від утворення криги на вході повітря в двигун та інші);

 • протипомпажний захист і регулювання;

 • розрахунок статистичних параметрів (політропний ККД нагнітача, об’ємна продуктивність нагнітача, технологічні витрати паливного газу двигуном та інші);

 • автоматичне ведення добової відомості роботи ГПА;

 • обмін з системами цехового рівня по стандартному протоколу;

 • діагностика програмно-технічних засобів, що включає в себе модулі ПЛК, цілісність ланцюгів каналів аналогового і дискретного введення і виведення.

Розвинений інтерфейс оператора включає динамічні мнемосхеми, таблиці параметрів, графіки, гістограми, довгострокові і аварійні архіви.

АРМ САУ ГПА серіїї КМ

АРМ САУ ГПА серіїї КМ

Мнемосхема «Режим двигуна» САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема «Режим двигуна» САУ ГПА серії КМ

Контроль готовності до пуску

Мнемосхема діагностики САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема регуляторів САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема регуляторів САУ ГПА серії КМ

Перегляд архівів

Графіки арфивів САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема діагностики САУ ГПА серії КМ

Мнемосхема діагностики САУ ГПА серії КМ
bottom of page